Αρχική Ιστορίες Διατροφή Φορείς πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων στην Ελλάδα

Φορείς πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων στην Ελλάδα

0
Φορείς πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων στην Ελλάδα

Τα προϊόντα με τον χαρακτηρισμό «βιολογικά» θα πρέπει να φέρουν ειδική σήμανση από κάποιον Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης εγκεκριμένο από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αν πρόκειται για ελληνικά ή αντίστοιχα αναγνωρισμένα σήματα του εξωτερικού αν πρόκειται για εισαγόμενα.

Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα οι οργανισμοί αυτοί είναι:

ΔΗΩ.
Ο Οργανισμός έχει εγκριθεί από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με απόφασή του το 1993, η οποία ανανεώθηκε το 2002, ως επίσημος φορέας Ελέγχου και Πιστοποίησης των Βιολογικών Προϊόντων. Τηλ. 210 8224384, www.dionet.gr

Το Ινστιτούτο Ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων Α.Ε. ΒΙΟΕΛΛΑΣ.
Αποτελεί εγκεκριμένο Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης για προϊόντα βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας. Ιδρύθηκε το 2001 ως Ανώνυμη Εταιρεία από μέλη του Συλλόγου Οικολογικής Γεωργίας Ελλάδας (ΣΟΓΕ), που είχε ιδρυθεί ήδη από το 1985 και ήταν ο πρώτος Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης της χώρας (1993). Η ΒΙΟΕΛΛΑΣ είναι μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Κινημάτων για τη Βιολογική Γεωργία (ΙFOAM). Τηλ. 210 8211 940, www.bio-hellas.gr

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ.
Μαζ ί με τους δύο προηγούμενους αποτελεί τη βασική τριάδα πιστοποιητικών οργανισμών με την οποία κίνηθηκε ο χώρος για αρκετά χρόνια. Τηλ. 23330 24440, e-mail: [email protected]

QWays – ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Α.Ε.
Ιδρύθηκε το 2005 ως Φορέας Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων και Συστημάτων Αγροπεριβαλλοντικού Χώρου. Πήρε άδεια λειτουργίας για το πρότυπο της Βιολογικής Γεωργίας το Δεκέμβριο του 2005 από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Τηλ. 210 6130 070, www.qways.gr

aCert – Ευρωπαϊκός Οργανισμός Πιστοποίησης Α.Ε.
Ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2005 με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Αδειοδοτήθηκε από το υπουργείο ως Φορέας Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων το 2006, ενώ διαπιστεύτηκε από το ΕΣΥΔ με Πιστοποιητικό Διαπίστευσης, αρ.307, στις 6/11/2006. Σήμερα διαθέτει Περιφερειακό Γραφείο Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα, Γραφείο Νοτίου Ελλάδας με έδρα την Αθήνα και σύντομα γραφεία και σε άλλα σημεία της χώρας. Τηλ. 2310 210777, www.a-cert.org.
Οι παραπάνω oργανισμοί ελέγχου αξιολογούνται από τον Οργανισμό Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (ΟΠΕΓΕΠ – AGROCERT), ο οποίος χορηγεί το ενιαίο εθνικό σήμα αναγνώρισης στα ελληνικά βιολογικά προϊόντα (Τηλ. 210 8231 277, www.agrocert.gr).

Ακολουθήστε το iCookGreek.com στο Google News, την κορυφαία on-line γαστρονομική εφημερίδα με καθημερινή ενημέρωση.