Αρχική Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου

Η ιστοσελίδα ICOOKGREEK σέβεται τα προσωπικά σας δεδομένα και τα προστατεύει. Η προστασία προσωπικών δεδομένων διέπεται από τις αρχές του κανονισμού 679/2016 (GDPR) ή ΓΚΠΔ για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.

Στη συνέχεια σας παραθέτουμε την πολιτική απορρήτου που διέπει την παρούσα ιστοσελίδα.

 

Συλλογή πληροφοριών

Η ιστοσελίδα ICOOKGREEK συλλέγει αθροιστικά δεδομένα (π.χ. πόσοι χρήστες επισκέφθηκαν τον Ιστότοπό μας) σε ημερήσια βάση.

 

Προσωπικά δεδομένα (ΠΔ)

Η ιστοσελίδα ICOOKGREEK δεν συλλέγει προσωπικά δεδομένα (ΠΔ) εκτός εάν αυτά της δοθούν μέσω της σχετικής φόρμας επικοινωνίας. Στην περίπτωση αυτή, επικοινωνήστε μαζί μας για την ενημέρωσή σας για τα δικαιώματά σας που απορρέουν από τον κανονισμό GDPR (General Data Protection Regulation) ή ΓΚΠΔ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων). Ο κανονισμός GDPR τίθεται σε ισχύ από τις 25-05-2018 και δίνει στα άτομα της ΕΕ ενισχυμένα δικαιώματα.

Η ιστοσελίδα ICOOKGREEK θα κάνει χρήση των ΠΔ που της γνωστοποιούνται μόνον μετά από σχετική συναίνεσή σας και για τον σκοπό για τον οποίον θα συναινέσετε. Η ιστοσελίδα ICOOKGREEK καθώς και οιοσδήποτε τρίτος δεν προβαίνουν σε πώληση, ενοικίαση, μίσθωση, παροχή αδείας ή διάδοση με οποιοδήποτε τρόπο προσωπικών σας δεδομένων χωρίς την έγγραφη συναίνεσή σας.

Τα δικαιώματά σας στην περίπτωση συναίνεσης στην χρήση ΠΔ αφορούν δικαίωμα :

  • στην λήθη (διαγραφή)
  • στην φορητότητα δεδομένων
  • στην εναντίωση
  • στην αλλαγή δεδομένων (διόρθωση)
  • στην ενημέρωση
  • στην πρόσβαση
  • στον περιορισμό της επεξεργασίας

Ο ακόλουθος σύνδεσμος περιέχει τον κανονισμό GDPR : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/el/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN

 

Αθροιστικά δεδομένα

Η ιστοσελίδα ICOOKGREEK συγκεντρώνει επίσης αθροιστικές πληροφορίες με αυτόματο τρόπο, για λόγους διαχείρισης του συστήματος και για λόγους στατιστικής, με σκοπό να αξιολογήσει τις προτιμήσεις των χρηστών και να βελτιώσει το δικτυακό του τόπο. Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα συλλογής αθροιστικών δεδομένων:

Τύπος browser: συλλέγουμε αθροιστικές πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές browser που χρησιμοποιούν οι χρήστες μας, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης, κλπ. Αυτό μας επιτρέπει να προσαρμόσουμε το Περιεχόμενο στις ανάγκες των χρηστών μας.

Λειτουργικό Σύστημα: συγκεντρώνουμε πληροφορίες για το ποιο λειτουργικό σύστημα χρησιμοποιούν οι χρήστες μας, ώστε να διασφαλίσουμε ότι το Περιεχόμενο είναι διαθέσιμο για τους περισσότερους χρήστες.

Internet Protocol Addresses (IP): Το Πρότυπο του Internet (ΙΡ) είναι ένας αριθμός ο οποίος αποδίδεται αυτόματα στον υπολογιστή σας κατά την πλοήγησή σας στο Διαδίκτυο. Οι υπολογιστές που σας παραδίδουν τις ιστοσελίδες μας, αναγνωρίζουν αυτόματα το δικό σας υπολογιστή από το δικό του Πρότυπο Internet.

 

Χρήση cookies

Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο δεδομένων που επιτρέπει στους διακομιστές Διαδικτύου (web servers) να «αναγνωρίζουν» τους επισκέπτες. Όταν επισκέπτεστε δικτυακό τόπο που χρησιμοποιεί τεχνολογία cookie, προστίθεται ένα cookie στον browser σας, το οποίο περιέχει ένα αναγνωριστικό αριθμό, που αποθηκεύεται στο σκληρό σας δίσκο. Η ιστοσελίδα ICOOKGREEK μπορεί να χρησιμοποιεί «cookies» για να καταγράφει τις συχνότερες επισκέψεις σας, να μεταφέρει υλικό που ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντά σας, και για άλλους σκοπούς. Η ιστοσελίδα ICOOKGREEK διατηρεί και το δικαίωμα πρόσθεσης και άλλων «cookies» για μελλοντικούς σκοπούς. Οιεσδήποτε προσθήκες θα περιληφθούν στις παρούσες σελίδες μας. Η χρήση των Cookies διέπεται από τους όρους του κανονισμού 679/2016 (GDPR) και απαιτεί την συναίνεσή σας.

Στα παρακάτω links μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να αποτρέψετε τη χρήση ή να διαγράψετε τα cookies από τον browser σας.

Firefox 2.0+ / 3.0+ / 4.0+/8.0+
Internet Explorer (IE) 9.0+
Internet Explorer (IE) 11.0+
Google Chrome
Safari
Opera

Διαγραφή Cookies Ανάλυσης απόδοσης: Αν επιθυμείτε να διαγράψετε τέτοιου είδους cookies παρακαλώ εδώ [Google Analytics:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout]

 

Ιστότοποι που φιλοξενούνται από τρίτα μέρη

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων από την ιστοσελίδα ICOOKGREEK αφορά μόνο σε δεδομένα που συλλέγονται ή υποβάλλονται στον παρόντα ιστότοπο. Ο Ιστότοπος περιέχει συνδέσμους για συγκεκριμένους δικτυακούς τόπους που φιλοξενούνται από τρίτους φορείς παροχής υπηρεσιών ή άλλα τρίτα μέρη, που μπορεί να μην υπάγονται στην Πολιτική της ιστοσελίδα ICOOKGREEK για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων ή σε άλλες Πολιτικές της ιστοσελίδας ICOOKGREEK

 

Ορισμένοι από τους εν λόγω ιστοτόπους μπορεί να σας στείλουν cookies και να ζητήσουν ή συλλέξουν πληροφορίες για σας. Όταν παρέχετε πληροφορίες σε αυτούς τους ιστοτόπους, υπάγεστε στις πολιτικές εκείνου του ιστότοπου. Παρακαλούμε να διαβάζετε τις πολιτικές που διέπουν κάθε ιστότοπο που συλλέγει ΠΔ (π.χ. το όνομά σας, τη διεύθυνση, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, ή άλλα προσωπικά σας δεδομένα).

 

Ασφάλεια

Έχουμε λάβει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των ΠΔ .

 

Κοινοποίηση μεταβολών

Εάν μεταβληθεί η παρούσα Πολιτική της ιστοσελίδα ICOOKGREEK για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, θα καταγράψουμε τις μεταβολές στην παρούσα σελίδα. Σας υπενθυμίζουμε ότι, όταν επισκέπτεστε τους ιστοτόπους των φορέων που μας εξυπηρετούν, υπάγεστε στις πολιτικές που τους διέπουν. Παρ’ όλο που δεν κοινοποιούμε τις μεταβολές πολιτικών των φορέων που μας εξυπηρετούν, παρακαλούμε να τις μελετάτε τακτικά.

 

Πότε μπορούμε να αποκαλύψουμε δεδομένα που σας αφορούν

Μπορούμε να αποκαλύψουμε πληροφορίες που σας αφορούν όταν θεωρούμε καλόπιστα ότι αυτό είναι απαραίτητο για τον εντοπισμό, την επικοινωνία ή την ένδικη προσφυγή κατά οιουδήποτε προκαλεί ζημία ή υπεισέρχεται στα δικαιώματα ή την ιδιοκτησία μας (επί σκοπού ή τυχαία), ή στα δικαιώματα ή την ιδιοκτησία των χρηστών μας. Μπορούμε επίσης να αποκαλύψουμε πληροφορίες που σας αφορούν όταν θεωρούμε καλόπιστα ότι απαιτούνται από το νόμο, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής πληροφοριών με άλλες εταιρείες και οργανισμούς για σκοπούς πρόληψης της απάτης.

 

Αποδοχή της Πολιτικής μας

Η χρήση του Ιστοτόπου προϋποθέτει ότι αποδέχεστε τους όρους που θέτει η Πολιτική της ιστοσελίδα ICOOKGREEK για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων. Εάν δεν συμφωνείτε με την εν λόγω πολιτική, παρακαλούμε όπως απέχετε από τη χρήση του Ιστοτόπου μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο μετά από την κοινοποίηση μεταβολών στην Πολιτική της ιστοσελίδα ICOOKGREEK για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, θα θεωρηθεί ότι αποδέχεστε τις μεταβολές.

 

Επικοινωνία

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα ή θέλετε να ασκήσετε ένα από τα δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ή με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: [email protected]